349/1998

Givet i Åbo den 6 maj 1998

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 23 § 1 mom. som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

C. Prästval
23 §

Prästval skall påbörjas den söndag som närmast följer på det sista valprovet efter avslutad gudstjänst och avslutas antingen samma dag eller påföljande måndag. Valnämnden bestämmer före dagen för det första valprovet när röstningen skall förrättas.Denna ändring av valordningen för kyrkan träder i kraft den 1 juni 1998.

Åbo den 6 maj 1998

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.