341/1998

Utfärdat i Helsingfors den 15 maj 1998

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa beslut

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådan denna paragraf lyder i förordning 1364/1993:

Social- och hälsovårdsministeriet har den 15 maj 1998 utfärdat ett beslut om ändring av de säkerhetsföreskrifter som avses i 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för lyftanordningar som används vid lastning och lossning av fartyg.

Beslutet kan fås på social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning, adress Uimalankatu 1, 33100 Tammerfors, telefon (03) 2608 111.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG, ändr. 94/10/EG

Helsingfors den 15 maj 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Pertti Siiki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.