277/1998

Given i Helsingfors den 17 april 1998

Förordning om ändring av 1 § förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

ändras 1 § förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/1973), sådan den lyder i förordning av den 27 oktober 1995 (1241/1995), som följer:

1 §

Lönegarantis högsta belopp per arbetstagare är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 90 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Förordningen tillämpas på de lönegarantiansökningar som har inlämnats till arbetskraftsmyndigheten sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 17 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.