264/1998

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1998

Skattestyrelsens beslut om publicering av uppgifter om dem som avförts ur förskottsuppbördsregistret

Skattestyrelsen har med stöd av 60 § lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96), sådant den lyder i lagen av den 5 december 1997 (1106/97), bestämt:

1 §

Uppgiften om att en skattskyldig av olika orsaker avförts ur det i lagen om förskottsuppbörd nämnda förskottsuppbördsregistret kan månatligen tillställas Officiella tidningen, tidningen Luottolista och av Skattestyrelsen bestämda andra publikationer för publicering.

2 §

Skatteverket kan informera den som betalar arbetsersättningar och bruksavgifter om att denne avförts ur registret, ifall den registrerade avförts ur förskottsuppbördsregistret under den på registerutdraget antecknade giltighetstiden.

3 §

Uppgifter som publiceras på sätt som avses i 1 § och informeras på sätt som avses i 2 § är den skattskyldiges namn, firma, affärs- och samfundssignum, näradress och tidpunkten för avförandet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998. Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 26 juni 1996 om publicering av uppgifter om dem som avförts ur förskottsuppbördsregistret (519/96).

Helsingfors den 26 mars 1998

Generaldirektör
Kirsi Seppälä

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.