260/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 april 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands laxkvot

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att åländska fiskare under år 1998 får fiska högst 24 943 laxar av den laxkvot som beviljats Finland för år 1998 inom delområdena 22―31 i Östersjön (egentliga Östersjön och Bottniska viken).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 9 april 1998 och tillämpas fram till den 31 december 1998.

1) Rådets förordning (EEG) nr 3760/1992; EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1
2) Rådets förordning (EG) nr 45/1998; EGT nr L 12, 19.1.1998, s. 1

Helsingfors den 3 april 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.