255/1998

Given i Helsingfors den 3 april 1998

Förordning om ändring av 14 § förordningen om examina vid Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 3 februari 1995 om examina vid Sibelius-Akademin (148/1995) 14 § 3 mom. som följer:

14 §
Utbildningen av ämneslärare

I utbildningsprogrammet för musikpedagogik ingår pedagogiska studier för lärare. Dessa studier är ämnesstudier i pedagogik om vilka föreskrivs i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995). Studierna ordnas av ett universitet vid vilket det är möjligt att avlägga examina på det pedagogiska området och genomgå lärarutbildningsstudier.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1998.

Helsingfors den 3 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.