245/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1998

Statsrådets beslut om ändring av 12 § statsrådets beslut om bokföringsstöd för gårdsbruksenheter

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 12 § 1 mom. i sitt beslut av den 25 september 1997 om bokföringsstöd för gårdsbruksenheter (1073/1997), som följer:

12 §
Yrkesskicklighet

Beviljandet av stöd förutsätter att sökanden har tillräckligt yrkesskicklighet inom sin produktionsinriktning. Som tillräcklig anses yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller någon mot- svarande utbildning som är ändamålsenlig med tanke på produktionen. Stöd kan dock beviljas en sökande som har minst tre års arbetserfarenhet inom produktionsinriktningen.Detta beslut träder i kraft den 8 april 1998.

Helsingfors den 2 april 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.