220/1998

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om medicinaltaxa

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat II kap. 2 punkten 1 mom. i sitt beslut av den 15 januari 1998 om medicinaltaxa (24/1998) samt

fogat en ny 3 punkt till II kap. som följer:

II Taxa för arbeten vid recepturen

2. Vid prissättning av läkemedel som enligt läkares ordination skall levereras eller beredas kan till läkemedelspreparatets eller läkemedelssubstansens pris läggas en expeditions- och beredningsavgift av högst följande storlek:

expedition av läkemedels-preparat 2,30 mk
färdigberedningstillägg för läkemedelspreparat (inklusive vatten för antibiotikamixturer) och vägning av en enskild substans samt expedition 10,00 mk
steril beredning och expe-dition 80,00 mk
beredning och expedition av andra läkemedel 40,00 mk

3. Prisen för emballage, vilka används vid expedition av läkemedel, och för utrustning, som används vid dosering av läkemedel, fastställs så, att det av partiförsäljaren eller producenten debiterade försäljningspriset multipliceras högst med talet 2,0.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1998.

Helsingfors den 26 mars 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.