218/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av 2 § lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 2 § 1 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor och annat förökningsmaterial av fruktträd, bärväxter, prydnads- och köksväxter med undantag för köksväxtfrön, samtDenna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 7/1998
JsUB 2/1998
RSv 18/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.