215/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om upphävande av myntlagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft när Finland inför den gemensamma valutan enligt artikel 109 l i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Myntlagens bestämmelser skall emellertid fortsättningsvis tillämpas som följer:

1) 1, 8 och 10 § samt 17 § 3 mom. och den däri nämnda förordningen om metallmynt (676/1991) tillämpas tills de sedlar och mynt som har satts i omlopp med stöd av myntlagen upphör att vara lagliga betalningsmedel,

2) 15 § tillämpas med de undantag som anges i 4 och 5 punkten samt i 3 mom. tills de sedlar och mynt som har satts i omlopp med stöd av myntlagen upphör att vara lagliga betalningsmedel,

3) 11 § 1 mom. och 18 § 1 mom. tillämpas i fråga om sedlar tills de sedlar som har satts i omlopp med stöd av myntlagen upphör att vara lagliga betalningsmedel,

4) 6 § 2 mom. och 7 § 2 mom. tillämpas i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning till den 31 december 2001,

5) 14 § 1 mom. tillämpas i fråga om sedlar till den 30 juni 2002,

6) 18 § 2 och 3 mom. tillämpas till den 31 december 2003,

7) 11 § 2 mom. och, i fråga om sedlar, 14 § 2 mom. tillämpas i tio år räknat från att de sedlar som har satts i omlopp med stöd av myntlagen har upphört att vara lagliga betalningsmedel.

Vad som i 15 § myntlagen bestäms om i 4 § avsedda beslut om markens externa värde och om i 14 § 1 mom. avsedda beslut om att metallmynt skall upphöra att vara lagliga betalningsmedel tillämpas inte när denna lag har trätt i kraft.

RP 6/1998
EkUB 3/1998
RSv 20/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.