185/1998

Given i Helsingfors den 13 mars 1998

Förordning om ändring av 1 § polisförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförordningen av den 8 september 1995 (1112/1995) 1 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 880/1996, som följer:

1 §

Polismän är:

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polisöverinspektör, länspolisråd, polisinspektör, länsöverkommissarie, länskommissarie, polischef, biträdande polischef, länsman, föreståndare för administrativ avdelning, föreståndare för tillståndsbyrå, chefen för centralkriminalpolisen, biträdande chef för centralkriminalpolisen, byråchef vid centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen, avdelningschef vid skyddspolisen, överinspek tör och inspektör vid skyddspolisen, chefen för rörliga polisen, biträdande chef för rörliga polisen, föreståndaren för polisskolan, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie, kommissarie och lärare med tjänsteexamen för polisbefäl, vilka samtliga hör till polisbefälet,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

Helsingfors den 13 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.