175/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

ändrat bilagan till 4 § i sitt beslut av den 18 december 1996 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1252/1996), bilagan till 4 § sådan den lyder i beslut 131/1998 som följer:

Bilaga


Visum
engångsvisum 360 mk

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1998.

Helsingfors den 9 mars 1998

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Janne Kerkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.