172/1998

Utfärdat i Helsingfors den 5 mars 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat bilagan till sitt beslut av den 30 december 1997 om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1997 (1399/1997) som följer:


2. KONTRAKTSPRODUKTION FÖR INDUSTRIN

2.4 Bär mark/hektar
Region A Region B + C
jordgubbe 1950 1350
vinbär 1950 1350
krusbär 1950 1350
åkerbär 1600 590
övriga bär 1600 590


Detta beslut träder i kraft den 11 mars 1998.

Helsingfors den 5 mars 1998

Minister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.