170/1998

Given i Helsingfors den 6 mars 1998

Förordning om ändring av 3 § förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 3 § förordningen den 14 februari 1997 om undervisningsministeriet (162/1997) ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Personal

Den tjänsteman som förordnats till chef för undervisningsministeriets internationella enhet och som innehar en sådan tjänsteställning som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten har titeln direktör för internationella ärenden.


Denna förordning träder i kraft den 16 mars 1998.

Helsingfors den 6 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.