166/1998

Given i Helsingfors den 6 mars 1998

Lag om ändring av 6 kap. 14 § lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 kap. 14 § 2 mom. lagen den 19 december 1889 (39/1889) om verkställighet av straff, sådant detta lagrum lyder i lag 595/1977, som följer:

6 kap.

Om böter, förvandlingsstraff för böter och om samfundsbot

14 §

Vid behandling av mål om bestämmande av förvandlingsstraff är hovrätten domför också med en ledamot.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

RP 33/1997
LaUB 19/1997
RSv 1/1998

Helsingfors den 6 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.