157/1998

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1998

Miljöministeriets beslut om ändring av 1 § miljöministeriets beslut om formulär för köpeavtal som avses i lagen om bostadsköp

Miljöministeriet har

upphävt 1 § 2 g) punkten i miljöministeriets beslut av den 10 juli 1995 om formulär för köpeavtal som avses i lagen om bostadsköp (964/1995) samt

ändrat 1 § 6 a) punkten som följer:

1 §

6. Säkerheter och övervakning under byggnadsfasen

a) Utredning över de säkerhetsslag och -belopp gällande säkerheten för byggnadsfasen och säkerheten för tiden efter byggnads-fasen som avses i 2 kap. 17 § lagen om bo- stadsköp och säkerheten för händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet som avses i 2 kap. 19 § lagen om bostadsköp;Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998.

Helsingfors den 27 februari 1998

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Tiina Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.