149/1998

Given i Helsingfors den 27 februari 1998

Förordning om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

På föredragning av utrikesministern bestäms:

1 §

Den i Strasbourg den 5 november 1992 ingångna stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vilken republikens president godkänt den 21 oktober 1994 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 9 november 1994, träder i kraft den 1 mars 1998 så som därom överenskommits.

2 §

Finland har i samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet avgett följande förklaringar:

1. Finland förbinder sig enligt artikel 2 stycke 2 och artikel 3 stycke 1 i stadgan att tillämpa följande punkter beträffande samiska språket, vilket är ett minoritetsspråk inom en del av Finland:

artikel 8 (utbildning)

1.a(i), 1.b(i), 1.c(i), 1.d(ii), 1.e(ii), 1.f(ii), 1.g, 1.h, 1.i, 2

artikel 9 (rättsväsendet)

1.a(ii), 1.a(iii), 1.a(iv), 1.b(ii), 1.b(iii), 1.c(ii), 1.c(iii), 1.d, 2.a, 3

artikel 10 (förvaltningsmyndigheter och samhällsservice)

1.a(iii), 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.b, 4.a, 4.b, 5

artikel 11 (massmedia)

1.a(iii), 1.b(i), 1.c(ii), 1.d, 1.e(i), 1.f(ii), 2, 3

artikel 12 (kulturell verksamhet och kulturella inrättningar)

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 2, 3

artikel 13 (ekonomiska och sociala förhållanden)

1.a, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c

artikel 14 (utbyte över gränserna)

a, b

2. Finland förbinder sig enligt artikel 2 stycke 2 och artikel 3 stycke 1 i stadgan att tillämpa följande punkter beträffande svenska språket, vilket är ett officiellt språk som används mindre allmänt inom Finland:

artikel 8 (utbildning)

1.a(i), 1.b(i), 1.c(i), 1.d(i), 1.e(i), 1.f(i), 1.g, 1.h, 1.i, 2

artikel 9 (rättsväsendet)

1.a(i), 1.a(ii), 1.a(iii), 1.a(iv), 1.b(i), 1.b(ii), 1.b(iii), 1.c(i), 1.c(ii), 1.c(iii), 1.d, 2.a, 3

artikel 10 (förvaltningsmyndigheter och samhällsservice)

1.a(i), 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 4.a, 4.b, 5

artikel 11 (massmedia)

1.a(iii), 1.b(i), 1.c(ii), 1.d, 1.e(i), 1.f(ii), 2, 3

artikel 12 (kulturell verksamhet och kulturella inrättningar)

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 2, 3

artikel 13 (ekonomiska och sociala förhållanden)

1.a, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e

artikel 14 (utbyte över gränserna)

a, b

3 §

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1998.

(Den samiska översättningen av stadgan publiceras senare genom meddelande från utrikesministeriet)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 23/1998)

Helsingfors den 27 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.