140/1998

Utfärdat i Helsingfors den 13 februari 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om vitaminisering av vissa livsmedelsfetter samt om användning av tillsatsämnen och identifieringsämnen i dessa produkter

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 19 februari 1987 om vitaminisering av vissa livsmedelsfetter samt om användning av till- satsämnen och identifieringsämnen i dessa produkter (182/1987).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1998.

Helsingfors den 13 februari 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marjo Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.