131/1998

Utfärdat i Helsingfors den 4 februari 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

ändrat bilagan till 4 § samt 5 § 1 mom. 13 punkten i sitt beslut av den 18 december 1996 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1252/1996), bilagan till 4 § sådan den lyder i beslut 480/1997, samt

fogat ett nytt 5 mom. till 2 § som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Av europeiska unionens medlemsländers medborgares familjemedlemmar, som själva inte är medborgare av medlemsländerna, krävs inte betalning för visumens förlängning.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

13) kopior vilka ersätter ett särskilt beslut, intyg eller en motsvarande handling samt teknisk uppteckning eller motsvarande i original som förvaras hos myndigheten samtDetta beslut träder i kraft den 1 mars 1998.

Helsingfors den 4 februari 1998

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Janne Kerkelä

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.