110/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om ändring av 62 § lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 62 § 2 mom. som följer:

62 §

För skuldrådgivning som kommunen har gett i ett skuldsaneringsärende som avses i denna lag betalas ersättning till kommunen av statsmedel i enlighet med de grunder som fastställs av justitieministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.