108/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om ändring av 29 § förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) 29 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 3 mom. sådant det lyder i lag 692/1997, som följer:

29 §

Före förhöret skall den misstänkte också upplysas om att han har rätt att anlita biträde vid förundersökningen samt om när en försvarare kan förordnas för honom.

Innan förhöret inleds skall målsäganden, hans lagliga företrädare och ombud samt vittne underrättas om plikten att hålla sig till sanningen och om hotet om straff för osann utsaga. Målsäganden skall innan förhöret inleds upplysas om när för honom enligt 2 kap. lagen om rättegång i brottmål kan förordnas ett rättegångsbiträde eller en stödperson.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.