78/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om upphävande av 13 § 2 mom. 5 punkten lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 13 § 2 mom. 5 punkten lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.