42/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om upphävande av beslut nr 15/IMPORT/1997 om importbegränsningar1) 1/IMPORT/1998 19.1.1998 23.1.1998
JSMb om införsel av fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem från Kina2) 2/IMPORT/1998 19.1.1998 23.1.1998
JSMb om införsel av fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem från Turkiet3) 3/IMPORT/1998 19.1.1998 23.1.1998
JSMb om ändring av beslut nr 13/IMPORT/1997 om importbegränsningar4) 4/IMPORT/1998 20.1.1998 23.1.1998

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) kommissionens beslut 97/516/EG, EGT nr L 214, 6.8.1997, s. 53, kommissionens beslut 97/553/EG, EGT nr L 228, 19.8.1997, s. 31, kommissionens beslut 97/757/EG, EGT nr L 307, 12.11.1997, s. 33
2) kommissionens beslut 97/368/EG, EGT nr L 156, 13.6.1997, s. 57, kommissionens beslut 97/587/EG, EGT nr L 238, 29.8.1997, s. 45, kommissionens beslut 97/620/EG, EGT nr L 254, 17.9.1997, s. 17, kommissionens beslut 97/805/EG, EGT nr L 330, 2.12.1997, s. 19
3) kommissionens beslut 97/806/EG, EGT nr L 330, 2.12.1997, s. 21
4) kommissionens beslut 97/876/EG, EGT nr L 356, 31.12.1997, s. 57

Helsingfors den 21 januari 1998

Avdelningschef
Saara Reinius

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.