40/1998

Utfärdat i Helsingfors den 23 januari 1998

Försvarsministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Försvarsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Försvarsministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik FSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Tjänstgöringsområden vid fredsbevarande operationer som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 53 23.1.1998 1.2.1998

Beslutet har publicerats i försvarsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från försvarsministeriets registratorskontor, besöksadress Fabiansgatan 2, postadress PB 31, 00131 Helsingfors, tfn (09) 1601.

Helsingfors den 23 januari 1998

Försvarsminister
Anneli Taina

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.