33/1998

Given i Helsingfors den 23 januari 1998

Arbetstidsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom. arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996):

1 §

Arbetstidslagen tillämpas inte på tjänsteinnehavares arbete som direkt gäller förkunnelse-, fostrings-, undervisnings-, missionsoch diakoniarbete inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, i en församling eller i en kyrklig samfällighet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1998.

Helsingfors den 23 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.