31/1998

Given i Helsingfors den 23 januari 1998

Förordning om ändring av 27 § sysselsättningsförordningen

På föredragning av arbetsministern

ändras i sysselsättningsförordningen av den 30 december 1997 (1363/1997) 27 § som följer:

27 §
Skyldighet att ställa säkerhet

Andra mottagare av förskott på projektstöd än kommuner, samkommuner och församlingar är skyldiga att ställa tillräcklig säker het som godkänns av den som beviljar stödet för den händelse att det bestäms att förskottet på projektstödet skall återkrävas.


Denna förordning träder i kraft den 26 januari 1998.

Helsingfors den 23 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.