24/1998

Utfärdat i Helsingfors den 15 januari 1998

Statsrådets beslut om medicinaltaxa

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 58 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987), sådant det lyder i lagen 1134/1997, fastställt följande medicinaltaxa att iakttas vid försäljning av läkemedel på apotek:

I Taxa för läkemedelspreparat

1. Vid prissättning av läkemedelspreparat som avses i 20 § läkemedelslagen (395/1987), med undantag för naturmedel, får deras minutpris inte överstiga det pris som erhålls enligt följande beräkning:

Inköpspris, mk Minutpris
0 ― 54,99 1,5 x inköpspris + 3,00 mk
55,00 ― 274,99 1,4 x inköpspris + 8,50 mk
275,00 ― 599,99 1,3 x inköpspris + 36,00 mk
600,00 ― 2500,00 1,2 x inköpspris + 96,00 mk
över 2500,00 1,125 x inköpspris + 283,50 mk

II Taxa för arbeten vid recepturen

1. Vid prissättning läkemedel som skall beredas på ordination av läkare multipliceras inköpspriset för läkemedelssubstansen högst med koefficienten 2,0. Det lägsta priset för ett ämne som används vid beredning av läkemedel är 5 mark.

2. Vid prissättning av läkemedel som enligt läkares ordination skall levereras eller beredas kan till läkemedelspreparatets eller läkemedelssubstansens pris läggas en expeditions- och beredningsavgift av högst följande storlek:

― expedition av läkemedels-preparat 2,30 mk
― färdigberedningstillägg för läkemedelspreparat (inklusive vatten för antibiotikamixturer) och vägning av en enskild substans 10,00 mk
― steril beredning och expe-dition 80,00 mk
― beredning och expedition av andra läkemedel 40,00 mk

Till de ovan nämnda priserna får läggas ett tillägg per beredningsmängd om 10 mark för:

― beredning av salvor, geler, lösningar och pulver per doserad enhet

― beredning av avdelade pulver, suppositorier och piller per 10 enheter

― beredning av kapslar per 20 enheter och

― för beredning av tabletter per 100 enheter.

Ett tillägg per beredningsmängd får uppbäras endast för beredning som överstiger nämnda mängder.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1998.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 14 december 1989 om medicinaltaxa (1135/1989) jämte ändringar.

Helsingfors den 15 januari 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.