3/1998

Given i Helsingfors den 9 januari 1998

Lag om ändring av 19 och 20 § lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 19 § 4 punkten samt

fogas till 20 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister får polisen genom teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till


4) domstolar och åklagarmyndigheter för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,


20 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Polisen har rätt att till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut sådana uppgifter ur polisens personregister som gäller förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det är nödvändigt för vapentillsynen att uppgifterna lämnas ut.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 183/1997
FvUB 29/1997
RSv 236/1997

Helsingfors den 9 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.