Ursprungliga författningar: 1998

1229/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1228/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1227/1998
Förordning om skogsvårdsföreningar
1226/1998
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
1225/1998
Förordning om ändring av skogsförordningen
1224/1998
Lag om ändring av skogslagen
1223/1998
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1222/1998
Lag om ändring av civiltjänstlagen
1221/1998
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998
1220/1998
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998
1219/1998
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1998
1218/1998
Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998 års odlade rågareal
1217/1998
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998 års skördeskador
1216/1998
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan
1215/1998
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
1214/1998
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1213/1998
Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1212/1998
Lag om ändring av 10 a § patientskadelagen
1211/1998
Lag om ändring av 9 och 12 a § trafikförsäkringslagen
1210/1998
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1209/1998
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1208/1998
Lag om ändring av 6 och 33 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1207/1998
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1206/1998
Lag om ändring av 28 § lagen om utländska försäkringsbolag
1205/1998
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1204/1998
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1203/1998
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 3 § beslutet om timfördelningen i vuxengymnasier
1202/1998
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier
1201/1998
Undervisningsministeriets beslut om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.