1413/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i socialvårdslagen och socialvårdsförordningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 30―38 § och mellanrubriken före 30 § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) samt 14 § socialvårdsförordningen av den 29 juni 1983 (607/1983), av dessa lagrum lagens 34 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 736/1992 och 38 § sådan den lyder i nämnda lag.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 217/1997
ShUB 33/1997
RSv 233/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.