1405/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1998

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 33 a § 2 moment lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984), sådant detta lagrum lyder i lag 1100/1993, beslutat:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett statligt affärsverk utgör 2 procent, dock så att arbetslöshetsförsäkringspremien är 0,9 procent till och med fem miljoner mark av lönesumman, av det belopp som affärsverket för affärsverksamhet betalar i sådana löner som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) under år 1998.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och är i kraft till den 31 december 1998.

Detta beslut tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som erläggs för år 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.