1403/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 6 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 14 punkten, sådan den lyder i lag 710/1997, som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


14) får sådant stöd under utbildningstiden som avses i lagen om stödjande av långtids- arbetslösas frivilliga studier (709/1997) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 215/1997
ApUB 15/1997
RSv 230/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.