1398/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ändring av 28 och 48 § förordningen om transport av djur

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 28 juni 1996 om transport av djur (491/1996) 28 § 1 mom. och 48 § som följer:

28 §
Färdplan

En färdplan skall upprättas för över åtta timmar långa transporter av hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt transporter av nämnda djur mellan Finland och stater utanför Europeiska gemenskapen. Färdplanen skall göras upp för hela resan.


48 §
Övergångsbestämmelse

Uppfyller ett transportmedel för djurtransporter kraven i 2 kap. i denna förordning, får i fråga om transporttidens längd, utan hinder av 32 §, fram till den 30 juni 1999 iakttas de transporttider som anges i 33―35 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.