1388/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 21 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Hästar av finsk ras
1―2 år gamla 2 900 mk
3―4 år gamla 4 100 mk
5―14 år gamla 4 550 mk
över 14 år gamla 4 200 mk
Varmblodiga sporthästar
1―2 år gamla 3 850 mk
3―4 år gamla 5 000 mk
5―10 år gamla 5 200 mk
över 10 år gamla 4 400 mk
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 4 750 mk
Ungtjurar, 1―2 år gamla 2 850 mk
Kor 3 750 mk
Kvigor 3 500 mk
Ungnöt 2 000 mk
Kalvar 500 mk
Svin
Galtar, över 9 månader gamla 1 400 mk
Suggor 1 650 mk
Gödsvin, 6―9 månader gamla 700 mk
Svin, 3―6 månader gamla 500 mk
Svin, 2―3 månader gamla 300 mk
Grisar, under 2 månader gamla 150 mk
Får
över 6 månader gamla 250 mk
under 6 månader gamla 120 mk
Renar
över 1 år gamla 1 100 mk
under 1 år gamla 500 mk
Fjäderfä
Värphönor, över 6 månader gamla 12 mk
Värphönor, under 6 månader gamla 15 mk
Hönor, som uppföds till slaktdjur 4 mk
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas vid förmögenhetsbeskattningen för år 1997.

Helsingfors den 17 december 1997

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.