1384/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1242/1988 som följer:

3 §

Angående ränta på andelskapital, vinstandel av placeringsfond samt dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen gäller i tillämpliga delar vad i denna lag bestäms om dividend.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på dividendersättningar som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 218/1997
StaUB 43/1997
RSv 240/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.