1366/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 22 § 2 mom. och

fogas till 103 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1122/1994, en ny a-punkt, varvid de nuvarande punkterna a―i blir punkter b―j, och till 5 mom. en ny a-punkt, varvid de nuvarande punkterna a―n blir punkter b―o, som följer:

103 §
Avvikelser angående vissa bilgrupper

1. På en invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil och servicebil tillämpas inte

a) kravet i 32 b § angående EU-typgodkännandenummer,


5. På en pansrad bil i kategori M1 tillämpas inte

a) kravet i 32 b § angående EU-typgodkännandenummer,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.