1304/1997

Givet i Åbo den 7 november 1996

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) 6 kap. 8 a § 1 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut av den 12 maj 1995 (114/96) som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Gemensamma bestämmelser för tjänster
8 a §

Om den behörighet för en tjänst eller en uppgift som ett examensbevis som avses i 2 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/92) eller ett motsvarande dokument över utbildning ger eller om det lämplighetsprov eller den anpassningstid som sökanden skall genomgå bestämmer kyrkostyrelsen.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998.

Åbo den 7 november 1996

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.