1283/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 2 § 1 mom. i sitt beslut av den 30 december 1996 om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997 (1362/1996), som följer:

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997 och gäller till och med den 31 januari 1998.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 18 december 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.