1266/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av 9 § mervärdesskatteförordningen

På föredragning av finansministern

fogas till 9 § mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/1994), sådan den lyder i förordning 587/1997, ett nytt 3 moment, varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

9 §

En sådan försäljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 4 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i destinationsstaten på att försäljningen skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i destinationsstaten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.