1260/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den accistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994), sådan denna tabell lyder i lag 1259/1996, som följer:

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produkt grupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Blyfri motorbensin p/l
― grundkvalitet 1 314,2 19,1 4,0
― reformulerad 2 309,2 19,1 4,0
Blyhaltig motorbensin p/l
― grundkvalitet 3 359,2 19,1 4,0
― reformulerad 4 354,2 19,1 4,0
Blandning av motorbensin p/l
― grundkvalitet 5 336,7 19,1 4,0
― reformulerad 6 331,7 19,1 4,0
Dieselolja p/l
― grundkvalitet 7 171,7 21,8 2,1
― svavelfri kvalitet 8 156,7 21,8 2,1
Lätt brännolja p/l 9 10,9 21,8 2,1
Tung brännolja p/kg 10 25,8 1,7

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 194/1997
StaUB 36/1997
RSv 205/1997
Rådets direktiv 92/82/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.