1252/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 1 § 1 mom. samt 2 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 1359/1996, som följer:

1 §

I inrikesfart betalas farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften räknas ut så att avgiftsenheten, 34 mark 50 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet. Ett fartyg i fråga om vilket det tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovan nämnda avgiften.


2 §

I utrikestrafik betalas farledsavgift som en engångsavgift då fartyget anländer från utlandet. Engångsavgiften bestäms på grundval av fartygets isavgiftsklass och nettodräktighet enligt nedanstående tabell. Engångsavgiften uppbärs dock inte till den del den överstiger 648 900 mark.

Engångsavgift för utrikestrafik, grundavgifter (ga) och avgiftsenheter (ae):

Tal som anger ett fartygs nettodräktighet
under 2000 2000―9999 10000 eller större
Isavgiftsklass ae ga ae ga ae
I A Super 10,00 20 000 8,50 88 000 7,50
I A 20,00 40 000 17,00 176 000 15,00
I B 33,60 67 200 28,60 296 000 25,20
I C 44,90 89 800 38,20 395 400 33,70
II 50,50 101 000 42,90 444 200 37,90
III 56,10 112 200 47,70 493 800 42,10

ga = avgiften vid den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten

ae = avgift per enhet som överskrider den nedre gränsen för talet som anger nettodräktighetenDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.