1238/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 5 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. 2 punkten förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) som följer:

5 §
Skattskyldighet för samfund och samfällda förmåner

Fria från förmögenhetsskatt är


2) sparbankerna, hypoteksföreningarna, den insättningsgarantifond och de säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) samt de utländska kreditinstituten för den del av förmögenheten som används för en i Finland belägen filials verksamhet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen tillämpas första gången vid förmögenhetsbeskattningen för 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.