1235/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om upphävande av 14 och 15 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 och 15 § lagen den 6 november 1992 om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/1992), av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1176/1994.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.