1222/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 13 § lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 2 mom. 1 punkten lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) som följer:

13 §
Polisens rätt till uppgifter ur vissa register

Polisen har rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning få

1) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, utfärdade straffor der, näringsförbud, brottmål som är anhängiga vid domstol, utdömda bötesstraff och om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om erhållande av uppgifter ur straffregistret bestäms dock i straffregisterlagen (770/1993),Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 198/1996
LaUB 15/1997
RSv 195/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.