1203/1997

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1997

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1998

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 1998 skall förskottsinnehållningen verkställas enligt de innehållningsprocenter som var i kraft den 31 december 1997 eller de innehållningsprocenter som skattebyrån bestämt för år 1998. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 1997 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 1998 tillämpas de innehållningsprocenter som fastställts för år 1998. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.1998 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari 1998 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger med ökande inkomster (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 1998 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.1998 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs

1) på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;

2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;

3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer på ovan i 1 och 2 § angivet sätt, om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 11 december 1997

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Antti Kondelin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.