1175/1997

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 3 och 8 §, den finska språkdräkten i 10 §, mellanrubriken före 12 §, 14 §, 15 § 1 och 4 mom. och 16 §,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i riksdagens beslut (172/1992) och 8 § sådan den lyder delvis änrad i nämnda beslut, som följer:

3 §

I fråga om riksdagens budget, bokföring, betalningsrörelse och bokslut gäller i tillämpliga delar förordningen om statsbudgeten (1243/92) om inte något annat föreskrivs i denna räkenskapsstadga.

8 §

Sedan statsbudgeten har publicerats fastställer kanslikommissionen den detaljerade indelningen av riksdagens budget.

Om riksdagens budget har ändrats skall den detaljerade indelningen utan dröjsmål ändras.

Sedan den detaljerade indelningen av budgeten har fastställts skickas den till statskontoret för publicering. En ändring av den detalerade indelningen skall sändas till statskontoret för kännedom.

Ekonomiförvaltningsorganisationen
12 §

14 §

Riksdagens betalningrörelse och bokföring sköts i tillämpliga delar enligt de allmänna principerna för statens betalningsrörelse och redovisning på det sätt som närmare anges i räkenskapsreglementet för riksdagen.

15 §

För betalningsrörelsen har riksdagens ett särskilt postgiroinbetalningskonto och ett särskilt postgiroutbetalningskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet.


Riksdagens förvaltningsdirektör bestämmer vilka som har rätt att använda kontona.

16 §

Löner och arvoden betalas som linjeöverföring till den penninginrättning som mottagaren har angivit, om inte något annat förfarande är motiverat.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 1998.

TKF 3/1997
StaUB 41/1997
RSk 33/1997

Helsingfors den 5 december 1997

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Jouni Vainio generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.