1164/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ändring av 1 § förordningen om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

På föredragning av justitieministern

fogas till 1 § förordningen den 18 november 1983 om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (847/1983), sådant detta lagrum lyder i förordning 22/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Denna förordning tillämpas inte på marknadsföring av sådana tidsandelsbostäder som avses i 10 kap. konsumentskyddslagen (38/1978).


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.