1160/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 18 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/1958) 18 § 3 mom., sådant det lyder i lag 26/1990, som följer:

18 §

Förordnande om uppgörande av regionplan ges för landskap som avses i lagen om land- skapsindelning (1159/1997).Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 169/1997
FvUB 19/1997
RSv 170/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.