1139/1997

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om procentsatsen för 1998 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 § 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 839/1996, och sitt beslut av den 20 december 1996 om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (1116/1996) beslutat:

1 §

Den procentsats som avses i 2 § 1 mom. social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (1116/1996) är 1998 0,1.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 10 december 1997

Minister
Jouko Skinnari

Övermatematiker
Leena Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.