1135/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 66 § läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 22 november 1996 om temporär ändring av 66 § läkemedelslagen (898/1996) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1998.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 kap. lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) höjs kommunernas statsandelar för social- och hälsovården 1997 och 1998 med det totala beloppet av de tilläggskostnader som kommunerna åsamkas genom denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 175/1997
ShUB 25/1997
RSv 198/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.